Yara

Innovaatio pienensi hiilijalanjälkeä

Yara

Innovaatio pienensi hiilijalanjälkeä

Lannoitteita tarvitaan, jotta suomalaisissa ruokapöydissä olisi tarjolla kotimaassa viljeltyä ruokaa. Yara Siilinjärven ympäristöpäällikkö Leena Huttusta motivoi se, että hän saa olla mukana vähentämässä lannoitetuotannon ympäristövaikutuksia.

Jos kemiallisia lannoitteita ei olisi keksitty, peltoalasta ei riittäisi kaikille ruokaa. Lannoitteet ovatkin pelastaneet enemmän ihmishenkiä kuin mikään muu innovaatio.

Kaikki kasvit tarvitsevat ravinteita, jotta ne voivat kasvaa, yhteyttää ja tuottaa parempaa satoa. Yara on maailmanlaajuinen kivennäislannoitteiden toimittaja, jolla on Suomessa kolme tehdastoimipaikkaa. Yara Suomen tehtailla tuotetaan lannoitteita, joissa on tarvittavat ravinteet ja hivenaineet juuri oikeassa muodossa viljelykasvien tarpeisiin.

Yaran Siilinjärven toimipisteellä on Länsi-Euroopan ainoa toimiva fosfaattikaivos, josta louhittavasta apatiittimalmista rikastetaan fosforia. Yaran Siilinjärven tehtaan ympäristöpäällikkö Leena Huttunen kertoo, että Siilinjärven kaivos on muutenkin poikkeuksellinen. 

– Siilinjärven kaivoksesta louhittava malmi on maailman puhtainta, eikä sisällä juuri raskasmetalleja, Huttunen sanoo.

Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetty 90 prosenttia

Ympäristöpäällikkönä työskentelevän Huttusen tehtävä on vastata siitä, että tehtaan toiminta on lainsäädännön ja ympäristölupamääräysten mukaista. Lisäksi hän raportoi ympäristöviranomaisille päästöt, joita mitataan sekä ilmasta että vedestä säännöllisesti.

Motivaatio työhön tulee Huttusen mukaan siitä, että hän voi edistää päästöjen vähentämistä. Yarassa on sitouduttu vastuullisuuteen ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin.

– Lainsäädäntö antaa päästöille raamit, mutta meidän sisäiset tavoiterajamme ovat paljon tiukemmat kuin viranomaisten. Haluamme tehdä enemmän, Huttunen sanoo.

Kymmenisen vuotta sitten Yaralla kehitettiin ja otettiin käyttöön katalyytti, jolla pystytään poistamaan 90 prosenttia typpihapon tuottamisen yhteydessä syntyvästä ilokaasusta. Ilokaasu luokitellaan kasvihuonekaasuksi, ja sen lämmittävä vaikutus ilmastoon on hiilidioksidia voimakkaampi. Paljolti katalyytin ansiosta Yara on Suomessa onnistunut vähentämään lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia reilun kymmenen vuoden aikana.

– On todella hienoa päästä raportoimaan näin hyviä tuloksia, Huttunen sanoo.

Suomalaisen ruoantuotannon turvaaja

Yaralla pyritään kohti kiertotaloutta hyödyntämällä tuotannon sivuvirtoja: esimerkiksi fosforihapon tuotannossa syntyvää kipsiä voidaan käyttää parantamaan maaperää ja estämään fosforin huuhtoutumista pellosta vesistöihin.

– Koska lannoitteita tarvitaan, haluamme tehdä ne mahdollisimman puhtaista raaka-aineista ja pienellä hiilijalanjäljellä, Huttunen sanoo.

Huttunen kokee myös henkilökohtaisesti tärkeäksi sen, että voi työnsä kautta olla mukana kotimaisen ruoantuotannon turvaamisessa.

– Perheenäitinä minulle on tärkeää, että voin ostaa kaupasta perheelle suomalaista ruokaa, Huttunen sanoo.

Leena Huttunen's photo

Leena Huttunen
Ympäristöpäällikkö
Yara Siilinjärvi